Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van toepassing. In de algemene voorwaarden zijn o.a. uw rechten en plichten als klant en onze rechten en plichten als taxivervoer vastgelegd.